Sunday, May 10, 2009

SeLaMaT hArI iBu......(buat mak TerCinTa)

Malam ini.....mama
Bagai malam malam yang telah liwat
Telah terlalu dewasa lah aku
Dalam asuh mu yang
tak pernah mengerti erti lelah
Telah terlalu dewasa lah aku
dalam tangis mu yang tak pernah
dapat aku makna kan
dalam jalur hidup ku.

Seluruh nafasmu
telah kau serahkan hanya
buatku.....
saorang anak yang sejak dulu
tak pernah mahu mengerti
apakah makna senyum tawamu
apakah makna sedan tangis mu
sewaktu engkau mengendongku
sehingga kini
dalam kedewasaanku
yang telah berlalu.

Engkaukah itu .......mamaku
engkaukah yang telah membayar
harga termahal demi hidup ku yang
kini sedang aku telusuri?

Terlalu mahal hargamu
Mama ku
sehingga aku pun tidak tau
apa yang harus ku ucapkan untumu
mamaku.....
Apakah hanya sekedar ucapan
"SELAMAT HARI IBU"

SABDA YESUS.......


Yesus ibn Maryam bersabda: "Orang yang paling celaka diantara manusia adalah yang dikenal kerana ilmunya dan tidak dikenal kerana amalnya."
Bihar al Anwar, 2, 52, 19.
DARI: GOSPEL OF ALI (Penghargaan Islam Keatas Yesus)

APA NAMA AGAMA TUAN?........

Soalan saya yang pertama,

Apa nama agama tuan? Dan apa saja ajarannya, serta apa dasar dasarnya?

Dengan penuh hikmah dan hati hati sang guru menjawab:

Agama saya adalah 'Islam'. Ajaran umumnya adalah menganjurkan kebaikkab dan melarang membuat kemungkaran sehingga dunia ini dipenuhi dengan rasa aman dan tenteram. Dasar dasarnya ada dua bentuk:

Pertama: yang bersangkutan dengan lahiriah manusia, iaitu membaca dua kalimah syahadat, syalat lima kali sehari semalam, membayar zakat bagi mereka yang mampu, berpuasa di bulan Ramadhan,dan pergi haji bagi mereka yang mampu.
Kedua: Adalah yang menyangkut hati nurani manusia, yaitu
Beriman kepada Allah, Malaikat malaikat, Kitab kitab Allah, Rasul Rasul Allah, Hari kebangkitan setelah kematian dan mengimani takdir Allah (Qada' dan Qadar).
Yang kedua ioni disebut Rukun Iman.
Bolehkah anda memperjelaskan lagi tentang maksud dari rukun Islam dan rukun Iman itu?
"Oh....sudah tentu," jawab sang guru yang kemudian melanjutkan huraiannya satu persatu dari masing masing rukun darim kedua rukun tersebut.dan sang penanya mendengarkan dengan saksama dan penuh rasa ingin tahu.
Setelah sang guru selesai merinci semua point rukun Islam dan rukun Iman sang penanya pun bertanya:
"Sesuai dengan penjelasan tuan, rasa rasa nya tersirat suatu pengertian bahawa yang masuk Islam atau mengamalkan rukun Islam belum tentu masuk Iman. Bukan demikian, tuan?"
Apakah jawapan sang guru?.......panjang lagi ceritanya....Tunggu.