Wednesday, May 27, 2009

TIDAK MUNGKINKAH TUHAN TUHAN BERKERJASAMA....?

Sang guru masih ngelamun.

Sang penanya berkata lagi.

"Baik tuan, katakanlah Tuhan Maha Sempurna, Suci dan Kuat sehingga tak ada yang lebih bijak atau lebih kuat.Tapi itukan kalau dihubungkan dengan kita sebagai makhluk. Tapi kalau dinubungkan dengan sesama Tuhan bukan kah hal itu mungkin mungkin saja tuan. Dan kalau tidak mungkin apa dalilnya? Atau bisa saja malah diantara sesama Tuhan tidak bertengkar. Bisa saja bahkan mereka hidup rukun dan berkerjasama dalam penciptaan. Sehingga dengan demikian tidak akan ada perselisihan seperti yang anda katakan atau khawatirkan tadi. Sebab kalau kita saja suka kepada kerukunan, apalagi Tuhan. Dan kalau anda katakan 'tidak mungkin', kerana Tuhan tidak boleh berkerjasama kerana hal itu akan menunjukkan kekurangannya, apa dalilnya. Kita sesama makhluk berkerjasama,mengapa tidak mungkin sesama Tuhan berkerjasama? Bukankah hal itu tidak bisa dikatakan bahawa Tuhan bersifat seperti makhluk Nya yang kekurangan? Sebab, makhluk nerkerjasama dengan makhluk dan minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan berkerjasama dengan Tuhan dan mereka tidak perlu bantuan makhluk? Atau, katakanlah Tuhan mempunyai kesamaan sifatdengan makhluk, lalu kenapa? Misalnya anda katakan bahawa Tuhan mempunyai sifat wujud, hidup. Bukankah kita juga hidup dan wujud?"
Wah.........susah ni? (fikir sang guru). Yang satu masih belum terjawab datang lagi persoalan yang lain yang tak kalah susahnya. Mau saja di usirnya sang penanya ini, atau dia bangun saja meninggalkan majlis, malah mengajaknya bertengkar dan berkelahi saja, tapi (ia fikir) apakah begitu saorang yang mengaku pembela Islam? Membela Islam dengan kekurangan dan kebodohan? Ah........tidak......tidak.......aku tidak boleh berlaku begitu.
Kini dia semakin sedar bahawa ilmunya tidak dapat dengan baik menolong orang lain yang ingin mengetahui Islam. Maka dengan itu ia segera memutuskan untuk minta maaf atas kekurangannya itu dengan katanya:
"Maaf Tuan, dalam soal ini saya tidak dapat menjawabnya."