Wednesday, May 20, 2009

KEPADA SIAPA ATAU APA ANDA MERUJUK AGAMA?

"Tapi baiklah....anda tak perlu menjawabnya. Sekarang boleh kah saya bertanya masaalah lainnya?" Ujar sipenanya mengalih pembicaraan kerana dilihatnya sang guru sangat kebingungan.
"Si...silakan." Sang guru memaksa diri mempersilakan sipenanya untuk bertanya.
"Tadi anda mengatakan bahawa agama adalah penentu segala-galanya, dan manusia tidak boleh mempersoalkannya. Apakah masuk akal atau tidak? Pertanyaan saya, kepada siapa atau apa anda merujuk agama?" Sipenanya membuka masaalah baru.
"Kami merujuk kepada alQur'an dan Hadits." Jawab sang guru sambil mencari apa sebenarnya yang difikirkan oleh sipenanya itu.
"Oh....benar! Saya terlupa untuk menanyakannya. Apa sebenarnya alQur'an dan Hadits itu, tuan?" Soal sipenanya setelah berkalih duduk.
Kerana sang guru telah tahu siapa orang yang lebih muda didepannya ini, ia mulai berhati hati dalam menjawab pertanyaan tersebut.
"AlQur'an adalah berasal dari firman firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yang kemudian ditulis ketulang tulang atau kulit kulit kayu dan lain lain oleh para sahabat nya dengan didiktekan kepada mereka. Dan setelah beliau wafat ,maka firman firman itu dikumpulkan dan disusun menjadi suatu kitab oleh atau atas ide sahabat besar beliau yang bernama Utsman bin Affan. Sedangkan Hadits adalah kumpulam kata kata Nabi atau perbuatabnnya." jawab sang guru.
"Aneh juga agama tuan ini!" Sipenanya keheranan. Memang dengan kecerdasannya, dia dapat merasakan keanehan itu sebelum sang guru menyadarinya.
"Apa?.......Apa kata tuan? Aneh?" Sang guru tersinggung. Bingung.
"Benar tuan" Sipenanya terpaksa menjawab, walau dia tau bahawa sang guru sudah mulai tersinggung. Ia sudah terlanjur mengatakan kata kata itu tadi.
"Kenapa begitu?" sang guru ingin tau.