Saturday, July 25, 2009

APA YANG SAYA INGINKAN....


Bagi saya, tidak terlalu penting bahawa jawaban kita terhadap beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh sang guru tadi, sama dan serupa. Sebab yang paling saya pentingkan adalah adanya saling pengertian dikalangan sesama kaum muslimin. Adanya keterbukaan dan saling tegur sapa. Diskusi diskusi dingan dan terbuka diantara sesama muslimin yang berlainan madzhab dan aliran, sangat menunjang akan adanya ketawadhukan dalam hati. Sehingga sifat "aku saja yang benar dan betul" dalam erti memaksakan pendapatnya kepada orang lain, tidak akan lagi pernah menyentuh kalbu. Sehingga dengan itu semua kita sama sama merasa takut dan khuatir. Khuatir akan tidak sesuainya yang kita pegang dengan yang Allah kehendaki. Atau khuatir akan mendapat murka Allah kerana kita belum sepenuhnya mengamalkan aliran yang kita pegang atau yang bahkan kita banggakan.