Monday, January 24, 2011

Dr Faisal Tehrani: Mereka Sesat?

Dr Faisal Tehrani: Mereka Sesat?: "Tahukah anda terdapat 300 000 umat Islam Syiah di Argentina? Tokoh mereka bernama Hujjatul Islam Sheikh Abdul Karim Paz, selain itu terdapa..."