Monday, October 5, 2009

THE HISTORY OF ALLAH

Sebuah buku yang ditulis oleh Bambang Noorsena (The History of ALLAH, Andi, 2oo5) yang menceritakan bahawa diTimur Tengah, sejak dahulu sampai sekarang baik orang Yahudi, Keristian, mau pun Islam yang berbahasa Arab sama sama menyebut "Allah" dalam berbagai dailek Timur Tengah tanpa mempersoalkan. (Dimaklumkan bahawa Bambang sekarang tinggal di Kaherah, Mesir)
Jadi memang menhairankan kalau ad orang di Malaysia, Indonesia, atau Amerika (Robert Morey dalam bukunya :The Islamic Invasion) menganggap bahawa nama Allah itu "HARAM" digunakan oleh umat Keristian, itu bererti semua umat Keristian di Indonesia, Malaysia dan Negara negara yang berbahasa Arab dari dahulu sampai sekarang tidak selamat kerana menghujat Tuhan dengan menyebut ALLAH. Sekarang ada empat (4) versi Alkitab berbahasa Aram dan semuanya menggunakan nama ALLAH.
BESYUM ELAH YISRA'EL:( Dalam Nama ALLAH Israel: Ezra:5:1) 'ELAH disini ditulis dalam bahasa Aram tetapi dengan aksara Ibrani -ALEF-LAMED-HE- yang sekalipun bisa bererti "sumpah" tetapi juga merupakan akarkata ;'ELOAH dan ELOHIM.
Semoga menjadi jelas bahawa nama ALLAH sudah digunakan dalam Alkitab Perjanjian Lama pada abad 6SM, sekurang kurangnya 13 abad sebelum ALQUR'AN ditulis. Dan kelompok "pengagum nama YAHWEH" dengan aktivitinya memprovokasi "MENGHARAMKAN" pengunaan nama "ALLAH" menhentikan saja lelucunnya itu.

Sunday, October 4, 2009

EZRA 6:14

LAI-TB
Para tua tua orang Yahudi melanjutkan prmbangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakharia bin Ido. mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Koresh, Darius dan Artasasta, raja raja negeri Persia.
KJV
And the elder of the Jews builded, and they prospered through the prosphesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of iddo. And theybuilded, and finish it, according to the commandment of the God of Israel, and according to the commandment of Cyrus, and Darius, and Artaxerxes king of Persia.
HEBREW
Vesave Yehudaye banayin umatslekhin binvu'at Khagai neviyah neviya 'Uzeekharyah nar-Ido 'uveno vesyakhlilu min-ta'am Elah Yizra'el umitem Koresy veDaryavesy ve'Artakhsyaste melekh Paras.
Naskhah Perjanjian Lama dalam kitab Daniel juga berbahasa Aram, menggunakan nama "ALLAH" dalam dailek Aramaic: "ELAHA", sbb:
DANIEL 2:20
LAI-TB:
Berkatalah Daniel: "Terpujilah nama Allah dari selama lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan!"
KJV:
Hear, O Israel:The Lord our God is one Lord.
HEBREW:
'Aneh Daniye'l ve'amar leheve' syemeh di-'ELAHA' mevarakh min-'alma' ve'ad-'alma' di khakhmeta' ugevureta' di leh-hi'.
'ELOAH' (Ibrani) 'ELAHA' atau 'ELAH (Aram) dan ALLAH (Arab) memiliki akar kata yang sama.
IBRANI : 'Alef-lamed-he'
ARAM : 'Alap- lamad- he'
ARAB: 'Alif- lam- haa.
Pengucapannya ,irip, asal bahasanya tidak jauh beda kerana sama sama rumpun Semitik, akarkatanya.