Saturday, May 16, 2009

SIAPA ALLAH....TUAN?

"Siapa Allah yang dapat mengetahui isi hati itu, tuan?"
"Allah itu adalah tuhan pencipta kita dan alam semesta ini" jawab sang guru.
"Dari mana anda tau, tuan bahawa alam ini ada penciptanya dan Dia itu adalah Allah?"
soal sipenanya.
"Dari alQur'an" jawab sang guru. Pendek.
"Apakah Ia satu satunya Tuhan bagi sekalian alam ini, Tuan? Sebab dalam agama kamiada tiga Tuhan" soal lagi sipenanya.
"Benar saudara, Dialah satu satunya tuhan bagi sekelian alam ini. Dan mustahil adanya dua tuhan atau lebih" Jelas sang guru.Tegas.
"Dari mana anda tahu itu, tuan?" Tanya lagi sipenanya yang memang nampak ingin tau.
"Dari alQur'an dan al Hadits"
"Apakah tidak ada pembuktian yang lain selain alQur'an dan alHadits itu, tuan? Seperti failosof failosof yunani da Parsi. Walaupun hasil pembuktian mereka memang ada yang berbeda" Kata sipenanya yang kelihatannya memang banyak tahu tentang ilmu pengetahuan.
"Tidak ada saudara. Para failosof berusaha mengenalNya dengan akal mereka , Sedang kan akal sangatlah terbatas kemampuannya. Oleh sebab itu dalam agama kami dilarang menggunakan akal dalam mengenaliNya, dan juga dalam menentukan baik buruknya sesuatu kami harus kembali kepada apa yang dikatakan alQur'an atau Hadits saja." jelas sang guru penuh yakin memantapkan posisinya.
"Apa kah agama tuan mengunci mati akal?" soal si penanya ingin tau.