Sunday, June 21, 2009

apakah dalam Islam tidak dibenarkan menggunakan akal?

"Eee....maaf guru...." saorang murid Sang Guru mencelah.
"Ah.....tak apa. Ada apa?" Soal Sang Guru.
"Bolehkah saya menanyakan satu hal?"
"Ya, boleh saja. Tanyakanlah!" Ujar Sang Guru.
"Guru! Apakah dalam alQur'an atau hadits tidak ada yang menganjurkan menggunakan akal dan mencerdaskannyadalam agama atau dalam mencari Tuhan?" Ia menanyakan hal itu kerana dalam dailog tadi, ketika ditanya mengenai Tuhan apakah ada dan Esa, ia perhatikan , gurunya hanya berdalilkan alQur'an . Maka dari itu ketika dikejar, alQur'an pun, akhirnya, tak dapat dipertahankan sebagaimana anda ketahui tadi.
"Ada, bahkan banyak (Jawab Sang Guru). Misalnya ada yang mengatakan bahawa sebenarnya kalau engkau menggunakan akal maka akan mengerti kebenaran ada Nya. Allah aka tunjukkan bukti kebenaranNya pada kita melalui alam ciptaanNya dan dari diri kita sendiri. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan seisinya adalah bukti bukti bagi orang yang berilmu. Bahkan dikatakan dalam satu ayat yang mengecam orang orang yang bodoh, seperti; Sesungguhnya kebanyakan mereka tidak menggunakan akalnya (bodoh).
"Guru! (tanya sang murid lagi). Lalu mengapa guru katakan bahawa dalam Islam tidak boleh menggunakan akal dalam agama, khususnya dalam mengenal Nya?"