Wednesday, December 8, 2010

MUNGKINKAH AGAMA HINDU ITU BERASAL DARI AGAMA NABI IBRAHIM? BAGIAN 2

Peperangan antara Deva dan Assyur terdapat didalam kitab Mahabharata hal 222, Bonaparbha. Pada ketike itu masyarakat kesukuan itu selalu berperang sesama mereka. Suku yang kuat akan memeras suku yang lemah dan merampas harta kekayaan mereka. Puak puak Arya India orang orang yang menyerang itu sebagai "Zavan". Inilah yang mungkin menyebabka keturunan dari Zavan (Jawan), cucu Nabi Nuh pernah melakukan penyerangan berkali kali terhadap penduduk Ur. Kerana ini lah maka pada abad abad kemudian orang orang Greek (Yunani) dan Islam, disebabkan penyerangan mereka berkali kali terhadap orang orang Arya India mendapat julukan "Zavan".

NEGERI BANYAK TUHAN:

Leonard Wooley didalam bukunya "Abraham " mengatakan bahaw Nabi Ibrahim a.s. hidup pada tahun 2100 SM dan ayah beliau adalah seorang yang berpangkat tinggi didalam kerajaan. Penduduk yan mendiami Ur umumnya terbahagi kepada 3 golongan - Amilu, Miskine, dan Ardu. Orang orang Amilu adalah merupakan kaum bangsawan, orang orang Miskine adalah golongan petani dan pengusaha sebagaimana orang orang Waisya dalam keyakinan Hindu, sedangkan orang Ardu adalah mereka yang diperlakukan sebagai hamba sahaya sepertimana kasta Sudra.
Penduduk Ur mempercayai banyak dewa sembahan, tidak kurang dari 5000 dewa, dan setiap kota memiliki dewa khas masing masing. Nannar (dewa bulan) adalah dewa sembahan bagi kota Ur. Patung nya terletak diatas sebuah bukit dekat kota serta didampingi oleh dewu Nanggul, isterinya. Demikian pula bagi kota Larsa yang menyembah Shamash (dewa matahari)sebagai tuhan mereka. Selain itu terdapat banyak pula bintang bintang yang disembah sebagai dewa disetiap kota sebagai tuhan pembantu tuhan tuhan tersebut. Dan adalah tidak menjadi keanehan apabila dewa bulan dari kota Ur yang mempunyai lambang bulan dikepala dibawa keIndia dan kepergununga Himalaya bersama isterinya (Parvati). Menurut Jewish Encyclopaedia orang orang Ur adalah pengabdi setia kepada dewa bulan dan bintang bintang.
AlQuran juga mengesahkan bahawa kaum Nabi Ibrahim a.s. adalah penyembah matahari, bulan dan bintang bintang. Nabi Ibrahim a.s. telah menolak keyakinan kaum nya dengan berkata sebagaimana tersebut dalam alQuran "Jadi ketika ia (Nabi Ibrahim) berada didalam kegelapan malam maka ia (N.Ibrahim) melihat sebuah bintang ____ketika ia melihat bulan sedang terbit ____dan ketika ia melihat matahari terbit maka ia(N.Ibrahim) berkata: "Dapatkan ini menjadi tuhanku?" Ia secara mutlak menyatakan: "Saya tak berurusan apa apa dengan yang kamu sekutukan dengan Allah." -- yakni, matahari, bulan dan bintang bintang sekali kali tak mungkin dapat menyamai Allah. Dia sama sekali sekali suci dari mempunyai sekutu. Sama seperti ini, Upanishad mengemukakan : "Na tatra surya bhati no chandratarakang." (bulan tidak, matahari tidak, dan tidak pula bintang bintang dapat menjadi mazhar sebenarnya dari Tuhan) (Mondok Upanishad 2/2/15 dan Shetasshastara Upanishad 6/14). Kelihatanya ucapan ucapan ini datang dari lidah yang sama.
Menurut etimologi, kata "Mesopotamia" bererti suatu wilayahyang dibatasi oleh dua sungai. Iraq nama modern dari Mesopotamia juga bererti daerah tepian sebuah sungai. Daerah daerah kediaman bangsa Arya kemudian dinamai dengan nama nama sungai. Contohnya "Sind" berasal dari "Sapta Shindu" dan "Punjab" dari "Panchaab" (Lima Sungai). Diketahui dari sejarah bahawa penduduk diwilayah ini dahulunya menyembah banyak berhala serta dewa dewa. Yang terbesar dar sembahan sembahan itu ialah "An" yang bererti, "Langit" (A History of the Ancient World m/s 38) dengan tiada sangsi sedikit pun dapatlah dikatakan bahawa dewa langit "An" ini. disebabkan oleh peredaran masa berubah jadi " Indra".